ARCHITEKTONICKÝ ATELIER
160 00 PRAHA 6 - Hradčany, Na Baště Sv. Jiří 15/262
  
O ATELIERU RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY REKONSTRUKCE NEBYTOVÉ STAVBY URBANISMUS INŽENÝRSKÉ SÍTĚ KONTAKT
 
 
Soutěžní návrh revitalizace kasáren Pod Radobýlem - Litoměřice
 
Soutěžní návrh územní studie Jihlava - Na Bělidle
 
Soutěžní návrh územní studie Jihlava Handlovy Dvory
 
Struhařov
 
Struhařov
 
Struhařov
 
Obytná skupina Sádky v Praze - Troji
 
Obytný soubor Velká Skála v Praze 8 - vilová čtvrť
( spolupráce ing.arch.Malínský a ing.arch.Mrázek )
 
Obytný soubor Velká Skála v Praze 8 - bytové domy
( spolupráce ing.arch.Malínský a ing.arch.Mrázek )
 
Obytný soubor Nové Butovice a Stodůlky - Jihozápadní město I. v Praze
( na urbanistickém řešení se podíleli i ing.arch.Valtr a ing.arch. Dydovič )
 
Urbanistická studie Jihozápadní město II. v Praze
( spolupráce ing.arch.Zavadil )
 
Zastavovací plán Kounic
 
Rehabilitace historického jádra Votic
 
Centrální park Jihozápadního města I. v Praze 13
 
Skupina vil v Sadově u Karlových Varů
 
Přestavba statku v Čestlicích u Prahy
 
Urbanistická studie východního okraje Čestlic u Prahy
 
Regulační studie Jasmínová v Říčanech
 
Urbanistická studie Marvánek v Říčanech
 
Skupina vil v Sadově u Karlových Varů
 
Regulační plán Voděradská v Říčanech
 
Zličín s navrhovaným parkem
 
Park Na prameništi ve Zličíně