ARCHITEKTONICKÝ ATELIER
160 00 PRAHA 6 - Hradčany, Na Baště Sv. Jiří 15/262

  
O ATELIERU RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY REKONSTRUKCE NEBYTOVÉ STAVBY URBANISMUS INŽENÝRSKÉ SÍTĚ KONTAKT
 

 

Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o.


 

 

Společníci :

 

     Ing.Richard Kaisr

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

     Ing.Lucie Laubová

autorizovaná inženýrka v oborech:
- technologická zařízení staveb
- technika prostředí staveb - specializace zdravotní technika
- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – specializace stavby zdravotně technické

     Ing.Martin Machulka

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

 

 

Sídlo :

Na Baště Sv. Jiří 15/262, PRAHA 6 - Hradčany, 160 00

E-mail :

arkada@atelierarkada.cz

IČO :

25 62 68 25

DIČ :

CZ 25 62 68 25

Počet pracovníků :

5

 

 

Atelier ARKÁDA působí od roku 1991 na základě živnostenského oprávnění - obor projektování, inženýring a konzultační činnost. V roce 1997 byl přeměněn na společnost s.r.o. a zapsán v obchodním rejstříku.

Zakladatelé atelieru byli: Ing. Arch. Václav Valtr, Ing. Arch. Pavel Dydovič, Ing. Milena Boháčková a Ing. Richard Kaisr.


Rozsah činnosti atelieru ARKÁDA pokrývá široké spektrum od územního plánování až po prováděcí projekty jednotlivých objektů, včetně inženýrských sítí a speciálních profesí. ARKÁDA zajišťuje i projednávání jednotlivých fází projektu a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Konzultuje výběr dodavatele, vypracovává i realizační dokumentaci a provádí stavební a autorský dozor.

Zakázky atelieru ARKÁDA jsou zpracovány jak pro orgány hl.m.Prahy, městské části a vedení měst a obcí, tak i pro soukromé investory domácí i zahraniční.

Projekty jsou zpracovávány digitálně v programu AUTOCAD, CADKON a tištěny na barevném plotteru Hewlett - Packard.

Atelier má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti u pojišťovny ČSOB.

Pracovníci atelieru jsou schopni odborně komunikovat v angličtině.