O ATELIÉRU

Architektonický atelier Arkáda spol. s r.o.

Architektonický atelier Arkáda spol. s r.o. vznikl v roce 1991 jako sdružení čtyř kamarádů živnostníků. Zakladateli atelieru byli ing.arch. Václav Valtr, ing.arch. Pavel Dydovič, ing. Richard Kaisr a ing. Milena Boháčková. Všichni byli členy ČKA nebo ČKAIT a společně s dalšími ateliery tvořili spolupracující tým odborníků. Pracovní náplní atelieru byla zejména projektová činnost a inženýring.

V roce 1997 byl atelier přeměněn na společnost s r.o. a zapsán v obchodním rejstříku. Postupem let odešli původní zakladatelé atelieru do zaslouženého důchodu. Na jejich místech je nahradili mladší kolegové, kteří svůj profesní život začali právě v atelieru Arkáda jako zaměstnanci.

Rozsah činnosti atelieru Arkáda pokrývá široké spektrum od územního plánování až po prováděcí projekty jednotlivých objektů, včetně inženýrských sítí a speciálních profesí. Atelier Arkáda zajišťuje i projednávání jednotlivých fází projektu, získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Konzultuje výběr dodavatele, vypracovává i realizační dokumentaci a provádí stavební a autorský dozor.

Zákazníky Architektonického atelieru Arkáda jsou městské části a vedení měst a obcí včetně hlavního města Prahy, ale také domácí i zahraniční soukromí investoři.

Atelier má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti u pojišťovny ČSOB. Pracovníci atelieru jsou schopni odborně komunikovat v angličtině.