​Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o.
 
 
 
 
 
 

Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r.o.

 
Atelier Arkáda je atelier s dlouholetou tradicí, v roce 2021 oslaví atelier 30let od svého vzniku. Rozsah činnosti atelieru Arkáda pokrývá široké spektrum od územního plánování až po prováděcí projekty jednotlivých objektů, včetně inženýrských sítí a speciálních profesí. Arkáda zajišťuje i projednávání jednotlivých fází projektu a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Konzultuje výběr dodavatele, vypracovává i realizační dokumentaci a provádí stavební a autorský dozor.